Klachtenregeling

T: 0478 820 221

Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier deden en we kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. U kunt ons bereiken op 0478 820 221 of via management@tandheelkundevenray.nl

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Wij hebben een klachtenregeling bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) http://www.knmt.nl/

Onze behandelingen die u laten stralen

Tandheelkunde Venray biedt u reguliere mondzorg en uiteenlopende specialistische behandelingen aan zoals vullingen, wortelkanaalbehandelingen en periodieke controles, gebitsrenovatie, implantaten, gebitsprotheses, klikgebitten, kronen, vast gebit in 1 dag, bruggen en hoogstaande esthetische tandheelkunde.